RomanaEnglezaGermana
Bine ati venit !

 

S.C. CET  GOVORA   S.A.   -   TRADITIE  SI  INOVARE

 

Centrala Electrică de Termoficare Govora, situata pe Strada Industriilor Rm.Valcea, nr. 1, functioneaza din anul 1959 , iar din anul 1997, organizaţia este înregistrată ca societate comercială cu capital integral de stat ( Registrul Comerţului nr.  J38/683 , acţionar Judeţul Valcea prin Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002 ) .

 Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie: producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice; efectuarea de operaţii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje şi piese de schimb, combustibili, servicii; activităţi de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii ; prestare servicii publice (livrare energie termică) ;distribuţie utilităţi şi produse industriale (abur industrial, cenuşă de termocentrală, deşeuri metalice feroase şi neferoase etc.). Licenţele deţinute de SC CET Govora SA pentru activitatea principală sunt licenţe ANRE:producere de energie electrică;furnizare de energie electrică; producere de energie termică;transport de energie termică; distribuţie de energie termică.

  Prin specificul activităţii de bază şi pe baza unor reguli de bună practică, prin respectarea cerinţelor legale şi de reglementare,SC CET Govora SA şi-a stabilizat poziţia de unic producător de abur industrial pe Platforma industrială Rm. Valcea –Sud, de unic furnizor de agent termic pentru încălzirea urbană din Rm. Valcea şi de producător permanent şi stabil de energie electrică în ţară. SC CET Govora SA s-a orientat pe o piaţă regională de furnizare a unor servicii publice comunitare, astfel incat este producător  şi distribuitor de energie termică (apă caldă de consum şi încălzire centralizată) în oraşele Rm.Valcea, Olăneşi şi Călimăneşti.

Investiţiile făcute în favoarea clienţilor urbani şi industriali  au determinat ca rata cererilor de debranşare a apartamentelor de la sistemul centralizat de încălzire să fie contrabalansat de cererile de rebranşare. Finalizarea contorizării apei calde de consum şi a agentului termic la nivelul asociaţiilor, precum şi realizarea programului de reducere a pierderilor din circuitele secundare de termoficare, plasează Rm. Valcea în rîndul primelor oraşe din Romania, care au demonstrat că orientarea spre clienţi este un principiu de management, abordat cu prioritate. Calitatea serviciilor oferite, dar  şi preţul acestei oferte de energie termică, au sporit atractivitatea conceptului de termoficare pe piaţa locală, aceasta fiind în mare masură, stabilizată.

Au fost continuate acţiunile de atingerea  obiectivelor de  satisfacerea cerinţelor contractuale ale clienţilor, mărirea capacitatii de colectare în  stare uscată a  cenuşii pentru valorificare in industria cimentului şi de realizare a etapelor necesare accesării fondurilor europene pe programele de protecţia mediului. Astfel, pe parcursul anului 2010 s-au facut eforturi in directia modernizărilor legate de respectarea cerinţelor de mediu, in sensul asigurării finanţării din surse proprii, pentru lucrările de modernizare a electrofiltrelor, pentru obţinerea finanţării proiectului de reabilitare a cazanului aferent termoficării si desulfurarea gazelor de ardere.

Tot in vederea valorificării in stare uscată a cenusii de la electrofiltrele cazanelor,s-a  realizat certificarea produsului cenusă zburatoare pentru betoane, conform standardelor din industria materialelor de construcţie (SR EN 450 -2:2006 ;SR EN 450- 1+A1 :2007),  cu posibilitatea  utilizării la beton, mortar şi pastă de ciment. Acest fapt permite lărgirea gamei de clienţi, ceea ce atrage reducerea cantităţilor de cenuşă zburătoare ce trebuie depozitate ca deşeu.

În anul 2009 prin auditurile externe, efectuate de DQS Romania, au fost obţinute certificatele de conformitate ale sistemului de management integrat calitate - mediu, dezvoltat la SC CET Govora SA, continuand astfel activitatea de implementare a unor reguli stricte, începută în anul 2003, faţă de SR EN ISO 9001 , iar din  2006  şi faţă de SR EN ISO 14001.

 

 

Pentru perioada următorilor ani, rămîne un obiectiv important al organizaţiei, asigurarea finanţării necesară, pentru realizarea proiectelor de mediu, prin atragerea şi utilizarea fondurilor europene de coeziune, a celor guvernamentale şi locale, ceea ce va permite dezvoltarea SC CET Govora SA, pe baza misiunii şi viziunii stabilite.


 

VIZIUNEA  pentru  anul 2020

 

 

 

CET  GOVORA  VA  FI  CEL  MAI  BUN  PARTENER  NATIONAL  PENTRU  FURNIZAREA  DE  UTILITATI  INDUSTRIALE  SI  SERVICII  PUBLICE

 

 

 

 

MISIUNEA  pentru  anul 2015

 

 

 

RENTABILIZAREA   ACTIVITATILOR   DE   BAZA   PRIN   UTILIZAREA   PREPONDERENTA   A  RESURSELOR   LOCALE   SI   REDUCEREA     EMISIILOR  IN  ATMOSFERA

 

Istoricul societatii

- 1956-1968: SECTIE A UZINEI DE SODA GOVORA;
 
- 1969-1990: UZINA ELECTRICA GOVORA IN SUBORDONEA INTREPRINDERII ELECTROCENTRALE CRAIOVA;
 
- 1990-1997: FILIALA ELECTROCENTRALE GOVORA IN SUBORDINEA GPEET/RENEL BUCURESTI;
 
- DUPA 1997: S.C. CET GOVORA S.A. IN SUBORDINEA FPS/APAPS BUCURESTI;
 
- APRILIE 2002: CET Govora preia integral In concesiune Serviciul de distributie a caldurii in mun. Rm. Valcea;
 
- NOEMBRIE 2002: pachetul integral de actiuni detinut de Statul roman si administrat de FPS/APAPS Bucuresti a fost transferat cu titlu gratuit din propietatea Statului roman in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean; 
 
- IANUARIE 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de  incalzire centralizata din orasul Baile Olanesti;
 
- AUGUST 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de incalzire centralizata din orasul Calimanesti.

Consiliul de administratie

 Presedinte Consiliu Administratie - Fodoreanu Sorin
Director General / Administrator - dr.ing.Mihai Balan
 Administrator Membru Consiliu Administratie - Cazan Laurentiu Nicolae
 Administrator Membru Consiliu Administratie - Decuseara Jan
 Administrator Membru Consiliu Administratie - Ghermac Eftimie
 Administrator Membru Consiliu Administratie - Popica Luiza
 Administrator Membru Consiliu Administratie - Constantinescu Dragosi

 

Echipa manageriala a S.C. CET Govora S.A.

 CV European Director General - cons.jr.Doru Constantin
CV European Director Comercial - ec.Daniel Ilinca
CV European Director Financiar - ec.Ramona - Gina Hoarca
CV European Director Tehnic - Calitate - ing. Ludovic Valentin Zelici
CV European Director Economic - ec. Constantin Lapadat 
CV European Director Productie - ing. Nicolae Dina 
CV European Director Termoficare Urbana - ing. Ion Coclet
CV European Ec. Ioana Lita Director Departament Resurse Umane - ec.Ion Idu
CV European Sef Departament Reparatii - ing. Gheorghe Rizescu
CV European Director Directia Minerit - ing. Paraschiv Gheorghe
 

 

Pentru a vizualiza Regulamentul intern de organizare si functionare (R.O.F.) al SC Cet Govora SA Valcea, va rugam efectuati clic pe linkul de mai jos (fisierul .pdf este criptat cu parola pe 128 biti pentru securitatea datelor):

ROF Cet Govora SA Valcea Regulament de organizare si functionare al SC Cet Govora SA Valcea

 Structura organizatorica a SC CET GOVORA SA Valcea

Proiectarea si realizarea CET Govora a inceput inca din anii '50, in etape succesive - 0, I, II si III - odata cu dezvoltarea Platformei Chimice Rm. Valcea:

Etapa "0" - pusa in functiune inca din 1958 - 1959 – reprezentand doua cazane pe gaze de cate 100 t/h la 64 bar si o turbina in contrapresiune la 13 bar de 7,5 MW este casata si dezafectata pentru reutilizarea spatiilor;
Etapa a I-a - pusa in functiune in anii 1969 - 1970 reprezentand doua grupuri de 50 MW pe gaz metan este casata si este in curs de dezmembrare pentru a fi reutilizate unele echipamente;
 
Structura actuala a capacitatilor de productie - CET Govora:
 
Etapa a II-a - pusa in functiune in anii 1973 - 1976, compusa din doua cazane de 420 t/h pe gaze naturale sau pe pacura- C3 si C4 si doua turbine de 50 MW cu condensatie(TA3 si TA4) si doua prize reglabile (10¸16 bar si 0,5¸2,5 bar)
Cazanele C3 si C4 au fost retehnologizate ,C4 a fost pus in functiune dupa modernizare in mai 2005;
 
Etapa a III-a - extinderea pe carbune a CET Govora - pusa in functiune intre 1986 si 1993, formata din 3 cazane pe lignit, si suport de ardere gaze naturale sau pacura,de 420 t/h ( C5,C6,C7)si doua turbine de 50 MW cu contrapresiune la 1,2 bar si prize reglabile (10¸16)bar( TA5,TA6). 
Cele 5 cazane si 4 turbine disponibile in prezent , functionand pe bara colectoare cu o capacitate de productie de 2100 t/ h abur viu la 137 bar si o putere electrica de 200 MW, pot livra in conditii economice 485 t/h abur industrial si 270 Gcal/h apa fierbinte.
 
Capacitati de productie
 
Nr.crt. Simbol Agregat Capacitate Starea
agregatului
An PIF Furnizor
1. C-3 C4
Vulcan/g+p 
420 t/h Disponibil
retehnologizat
1973 Vulcan Bucuresti
2. C-4 C4
Vulcan/g+p
420 t/h Disponibil
modernizat
1976 Vulcan Bucuresti
3. C-5 CR
1244/c+p+g
420 t/h Disponibil 1986 Vulcan Bucuresti
4. C-6 CR 
1244/c+p+g
420 t/h Disponibil 1987 Vulcan Bucuresti
5. C-7 CR 
1244/c+p+g
420 t/h Disponibil 1993 Vulcan Bucuresti
6. TA-3 DSL-50/c+p 50 MW Disponibil 1975 UMG Resita
7. TA-4 DSL-50/c+p 50 MW Disponibil 1976 UMG Resita
8. TA-5 DKUL-50/k+p 50 MW Disponibil 1986 IMGB Bucuresti
9. TA-6 DKUL-50/k+p 50 MW Disponibil 1987 IMGB Bucuresti
 
Legenda:

TA - turboagregate c (la cazane )- pe carbune
c (la turbine) - in condensaie p (la turbine) - cu priza
g (la cazane) - pe gaze k (la turbine) - in contrapresiune
p (la cazane) - pe pacura
 
In anii ultimii ani productia s-a realizat cu preponderenta in centrala pe carbune.

Regimul de functionare continuu in raport cu cererea de energie, specific unei centrale electrice, este asigurat prin multiple legaturi care permit:

a) Accesul la resursele energetice:
1. Statie de reducere a presiunii ii instalatii de alimentare cu gaze naturale pentru 75000m3/h;

2. Rampa de descarcare a cisternelor CFR si capacitate de depozitare pentru 10000 m3 de pacura;

3. Antestatie CFR si doua estacade de descarcare a vagoanelor precum si capacitati de depozitare de 500000 t carbune concasat.
 
b) Accesul de utilitati:
1. Apa din raul Olt;

2. Accesul la canalizarea tehnologica si menajera a platformei;

3. Depozit de zgura si cenusa si instalatii de transport hidraulic a acestora;

4.Conducte de legatura cu combinatele chmice pentru alimentarea directa cu: var, hidrogen, acid, lesie
 
c) Legaturi cu sistemul electroenergetic national si cu OLTCHIM prin linii electrice de medie si inalta tensiune:
1. Trei linii electrice aeriene de 110 kV de legatura cu SEN, fiecare cu o capacitate de 133 MVA;

2. O linie electrica aeriana, sapte linii electrice subterane de 110 kV insumand 381 MVA de legatura cu OLTCHIM;

3. Doua linii electrice subterane de 35 kV de legatura cu OLTCHIM;

4. Linii electrice subterane de 6 kV de legatura cu SEN pentru alimentarea de rezerva a serviciilor interne CET;

5. Linie electrica de 6 kV pentru alimentarea statiei de pompe Priza Olt.
 
d) Conducte de livrare a agentilor termici catre consumatorii de caldura din zona:
1. Cinci conducte de abur de 28, 13 si 6 bar pentru alimentarea S.C. U.S. Govora S.A.;

2. Cinci conducte de abur de 35, 13 si 6 bar pentru alimentarea S.C. OLTCHIM S.A.;

3. Conducte de abur de 13 bar de legatura cu S.C. VILMAR S.A. si S.C. FAVILS.A.

4. Sistem de producere, transport si distributie pentru apa fierbinte cu o capacitate maxima de 2723 t/h la max 150 0 C.
 
e) Functionarea agregatelor de baza pe bara comuna si posibilitatea de a utiliza practic oricare din resursele energetice primare clasice (cabune energetic, pacura si gaze) confera CET Govora o elasticitate de functionare deosebita.
 
Vizitatori - 189825
Accesari   - 428916