RomanaEnglezaGermana
Bine ati venit !

 

        S.C. CET  GOVORA   S.A.   -   TRADITIE  SI  DEZVOLTARE PRIN INOVARE

 

Centrala Electrică de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor, nr. 1, functioneaza din anul 1959 iar, este înregistrată ca societate comercială cu capital integral de stat in anul 1997 (Registrul Comerţului nr.  J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judeţului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie: producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere, servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operaţii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje şi piese de schimb, combustibili, servicii; activităţi de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termică), distribuţie utilităţi şi produse industriale (abur industrial, cenuşă de termocentrală, deşeuri metalice feroase şi neferoase etc.).

Licenţele deţinute de SC CET Govora SA pentru activitatea principală - licenţe ANRE: producere de energie electrică; furnizare de energie electrică; producere de energie termică; transport de energie termică; distribuţie de energie termică.

Prin specificul activităţii de bază, prin bună practică, prin respectarea cerinţelor legale şi de reglementare, SC CET Govora SA şi-a stabilizat poziţia de unic producător de abur industrial pe Platforma industrială Sud a mun. Rm. Valcea, de unic furnizor de agent termic pentru încălzirea centralizata in Ramnicu Valcea şi de producător permanent şi stabil de energie electrică în ţară.

SC CET Govora SA s-a orientat pe o piaţă regională de furnizare a unor servicii publice comunitare, devenind producător  şi distribuitor de energie termică (apă caldă de consum şi încălzire centralizată) în oraşele Ramnicu Valcea, Baile Olăneşti şi Călimăneşti-Caciulata.

Investiţiile făcute în favoarea clienţilor urbani şi industriali  au determinat ca rata cererilor de debranşare a apartamentelor de la sistemul centralizat de încălzire să fie contrabalansat de cererile de rebranşare. Finalizarea contorizării apei calde de consum şi a agentului termic la nivelul asociaţiilor, precum şi realizarea programului de reducere a pierderilor din circuitele secundare de termoficare, plasează Rm. Valcea în rîndul primelor oraşe din Romania, care au demonstrat că orientarea spre clienţi este un principiu de management, abordat cu prioritate. Calitatea serviciilor oferite, dar  şi preţul acestei oferte de energie termică, au sporit atractivitatea conceptului de termoficare pe piaţa locală, aceasta fiind în mare masură, stabilizată.

Au fost continuate acţiunile de atingerea  obiectivelor de  satisfacerea cerinţelor contractuale ale clienţilor, mărirea capacitatii de colectare în  stare uscată a  cenuşii pentru valorificare in industria materialelor de constructie şi de protecţia mediului.

CET Govora a realizat certificarea produsului “Cenusă zburatoare pentru betoane”, conform standardelor din industria materialelor de construcţie (SR EN 450 -2:2006 ;SR EN 450- 1+A1 :2007), cu posibilitatea utilizării acesteia la beton, mortar şi pastă de ciment.

In anul 2015 a fost preluata, de la CEO, afacerea de exploatare a carbunelui la exploatarea miniera din jud Valcea - EM Bernesti-Alunu si este in derulare procesul de integrare a acestei activitati cu activitatea principala a CET Govora.

In decembrie 2015 se va finaliza proiectul de retehnologizare si ecologizare a sursei pentru alimentarea cu energie termica a Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica – SACET Ramnicu Valcea.

Activitatea CET Govora este conforma cu standardele SR EN ISO 9001 şi faţă de SR EN ISO 14001, avind implementat si certificat sistemului de management integrat calitate – mediu.

 

Un obiectiv important al organizaţiei, pentru perioada următorilor ani, este realizarea proiectelor de ecologizare, de eficientizare si de dezvoltare/inovare pe baza misiunii şi viziunii stabilite.

VIZIUNEA  pentru  anul 2021

CET GOVORA VA FI CEL MAI BUN PARTENER NATIONAL PENTRU FURNIZAREA  

DE UTILITATI INDUSTRIALE SI SERVICII PUBLICE

 

MISIUNEA  pentru  anul 2017

 RENTABILIZAREA ACTIVITATILOR DE BAZA PRIN UTILIZAREA PREPONDERENTA 

A RESURSELOR LOCALE SI REDUCEREA  EMISIILOR  IN  ATMOSFERA

 

Istoricul societatii

- 1956-1968: SECTIE A UZINEI DE SODA GOVORA;
 
- 1969-1990: UZINA ELECTRICA GOVORA IN SUBORDONEA INTREPRINDERII ELECTROCENTRALE CRAIOVA;
 
- 1990-1997: FILIALA ELECTROCENTRALE GOVORA IN SUBORDINEA GPEET/RENEL BUCURESTI;
 
- DUPA 1997: S.C. CET GOVORA S.A. IN SUBORDINEA FPS/APAPS BUCURESTI;
 
- APRILIE 2002: CET Govora preia integral In concesiune Serviciul de distributie a caldurii in mun. Rm. Valcea;
 
- NOEMBRIE 2002: pachetul integral de actiuni detinut de Statul roman si administrat de FPS/APAPS Bucuresti a fost transferat cu titlu gratuit din propietatea Statului roman in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean; 
 
- IANUARIE 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de  incalzire centralizata din orasul Baile Olanesti;
 
- AUGUST 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de incalzire centralizata din orasul Calimanesti.
 
- MARTIE 2015: Preluarea afacerii si integrarea Exploatarii Miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

Consiliul de supraveghere

 Presedinte  - Tomescu Gabriel
 Membru - Ghermac Eftimie
 Membru - Constantinescu Dragosi
 Membru - Oprea Ion
 Membru - Radulescu George
 Membru - Cazan Laurentiu Nicolae
Membru - Jivan Nicolae

 

Componenta Directoratului

  Zelici Ludovic Valentin - Presedinte al Directoratului si Director al Directiei Strategie, Dezvoltare, Mediu si Informatica.
  Cumpanasoiu Milorad Ion - Membru al Directoratului si Director al Directiei Productie si Investitii Carbune.
  Coclet Ion - Membru al Directoratului si Director al Directiei CET - Termoficare Urbana.
  Armasoiu Eugen - Membru al Directoratului si Director al Directiei Achizitii Publice , Aprovizionare, Transport.
  Idu Ion - Membru al Directoratului si Director al Directiei Resurse Umane.
  Lapadat Constantin - Membru al Directoratului si Director al Directiei Financiar - Contabilitate.
  Ilinca Daniel - Membru al Directoratului si Director al Directiei Patrimoniu - Juridic.