RomanaEnglezaGermana
SOCIETATE IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

 

        S.C. CET  GOVORA   S.A.   -   TRADITIE  SI  DEZVOLTARE PRIN INOVARE

 

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor, nr. 1, functioneaza din anul 1959 iar, este înregistrata ca societate comerciala cu capital integral de stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr.  J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie: producerea si comercializarea energiei electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere, servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de întretinere si reparatii la instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).

Licentele detinute de SC CET Govora SA pentru activitatea principala - licente ANRE: producere de energie electrica; furnizare de energie electrica; producere de energie termica; transport de energie termica; distributie de energie termica.

Prin specificul activitatii de baza, prin buna practica, prin respectarea cerintelor legale si de reglementare, SC CET Govora SA si-a stabilizat pozitia de unic producator de abur industrial pe Platforma industriala Sud a mun. Rm. Valcea, de unic furnizor de agent termic pentru încalzirea centralizata in Ramnicu Valcea si de producator permanent si stabil de energie electrica în tara.

SC CET Govora SA s-a orientat pe o piata regionala de furnizare a unor servicii publice comunitare, devenind producator  si distribuitor de energie termica (apa calda de consum si încalzire centralizata) în orasele Ramnicu Valcea, Baile Olanesti si Calimanesti-Caciulata.

Investitiile facute în favoarea clientilor urbani si industriali  au determinat ca rata cererilor de debransare a apartamentelor de la sistemul centralizat de încalzire sa fie contrabalansat de cererile de rebransare. Finalizarea contorizarii apei calde de consum si a agentului termic la nivelul asociatiilor, precum si realizarea programului de reducere a pierderilor din circuitele secundare de termoficare, plaseaza Rm. Valcea în rîndul primelor orase din Romania, care au demonstrat ca orientarea spre clienti este un principiu de management, abordat cu prioritate. Calitatea serviciilor oferite, dar  si pretul acestei oferte de energie termice, au sporit atractivitatea conceptului de termoficare pe piata locala, aceasta fiind în mare masura, stabilizata.

Au fost continuate actiunile de atingerea  obiectivelor de  satisfacerea cerintelor contractuale ale clientilor, marirea capacitatii de colectare în  stare uscata a  cenusii pentru valorificare in industria materialelor de constructie si de protectia mediului.

CET Govora a realizat certificarea produsului “Cenusa zburatoare pentru betoane”, conform standardelor din industria materialelor de constructie (SR EN 450-2 :2006 ;    SR EN 450-1: 2012), cu posibilitatea utilizarii acesteia la beton, mortar si pasta de ciment.
       In anul 2018 CET Govora a inregistrat cenusa zburatoare de termocentrala ca substanta cu continut variabil, in conformitate cu Regulamentul European nr. 1907/2006,  (sectiunea Management Securitate – REACH).

In anul 2015 a fost preluata, de la CEO, afacerea de exploatare a carbunelui la exploatarea miniera din jud Valcea - EM Bernesti-Alunu si este in derulare procesul de integrare a acestei activitati cu activitatea principala a CET Govora.

In decembrie 2015 se va finaliza proiectul de retehnologizare si ecologizare a sursei pentru alimentarea cu energie termica a Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica – SACET Ramnicu Valcea.

Activitatea CET Govora este conforma cu standardele SR EN ISO 9001 si fata de SR EN ISO 14001, avind implementat si certificat sistemului de management integrat calitate – mediu.

 

Un obiectiv important al organizatiei, pentru perioada urmatorilor ani, este realizarea proiectelor de ecologizare, de eficientizare si de dezvoltare/inovare pe baza misiunii si viziunii stabilite.

VIZIUNEA  pentru  anul 2023

CET GOVORA - CEL MAI BUN PARTENER NATIONAL PENTRU FURNIZAREA  

DE UTILITATI INDUSTRIALE SI SERVICII PUBLICE DE INCALZIRE CENTRALIZATA

 

MISIUNEA  pentru  anul 2020

 RENTABILIZAREA ACTIVITATILOR DE BAZA PRIN UTILIZAREA PREPONDERENTA 

A RESURSELOR LOCALE SI REDUCEREA  EMISIILOR  IN  ATMOSFERA

 

 

          

    

Istoricul societatii

- 1956-1968: SECTIE A UZINEI DE SODA GOVORA;
 
- 1969-1990: UZINA ELECTRICA GOVORA IN SUBORDONEA INTREPRINDERII ELECTROCENTRALE CRAIOVA;
 
- 1990-1997: FILIALA ELECTROCENTRALE GOVORA IN SUBORDINEA GPEET/RENEL BUCURESTI;
 
- DUPA 1997: S.C. CET GOVORA S.A. IN SUBORDINEA FPS/APAPS BUCURESTI;
 
- APRILIE 2002: CET Govora preia integral In concesiune Serviciul de distributie a caldurii in mun. Rm. Valcea;
 
- NOEMBRIE 2002: pachetul integral de actiuni detinut de Statul roman si administrat de FPS/APAPS Bucuresti a fost transferat cu titlu gratuit din propietatea Statului roman in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean; 
 
- IANUARIE 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de  incalzire centralizata din orasul Baile Olanesti;
 
- AUGUST 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de incalzire centralizata din orasul Calimanesti.
 
- MARTIE 2015: Preluarea afacerii si integrarea Exploatarii Miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

 EURO INSOL SPRL  cu sediul in Bucuresti, Str.Costache Negri, Nr.1-5, Cladirea Opera Center, Etaj 3, Sector 5, RSP 0069 CIF 21119285.


Ec. Prala Stefan

 

Director   General - Interimar Ing. Roescu Ion 
Manager  Departament Productie Ing. Roescu Ion
Manager  Departament Exploatare Miniera Ing. Dican Nicolae
Manager  Departament Economic Ec.  Martin Ramona Gina
Manager  Departament Resurse Umane Ec.  Ilinca Daniel